Monday, June 22, 2009

शिव सर्जा के बेर को

शिव सर्जा के बेर को, यह फला आलमगिर,
छुटे तेरे गड सबेअ ,कुटे गए वजीर !!

-कविराज भूषण

अर्थ :

अरे आलमगिरा शिवाजी बरोबर वैर धरन्याचे परिणाम पाहिलेस न तुजे सगळे किल्ले गेले,आन तुज्या वजीर सरदाराना तर बघ त्याने कसे कुटून काढले आहे

No comments:

Post a Comment